Ukázka knihy.pdf

Prvky, vitaminy a byliny trochu jinak

Vyšlo X/2000, brožovaná, formát A5, 224 stran,
169 Kč

Kniha vychází z autorovi prvotiny „Prvky a vitaminy trochu jinak“. Netradičně pojednává o tématu prvků a vitaminů a bylin. Poodkrývá zákonitosti vzniku a rozvoje různých onemocnění a nabízí cestu jak umocnit účinek léčebných prostředků. Ukazuje, že svým jednáním výrazně ovlivňujeme míru přisvojování prvků a vitaminů i jejich osobní potřebu. Jestliže člověk alespoň zčásti pochopí duchovní poselství, které je do nich vetkané, rychleji se uzdraví a velmi zefektivní jejich užívání i využití v organismu.
Kniha probouzí zájem nejen o poznání získané pílí a rozumem, ale také o poznání ukryté v každém z nás a o vnímání intuicí. Ukazuje, jaký vliv má jednání člověka na jeho zdraví i průběh životní cesty, která začíná postupným chápáním hmotných kořenů, pokračuje zvládáním problémů i různých nástrah, časem (je-li zvládána) navozuje mír v duši a končí nastolením trvalé blaženosti - rozplynutím lidského ega.

Zpět
Administrace 2008 - PiDi soft