Ukázka knihy.pdf

Co nám tělo říká aneb po stopách nemocí - II.vydání

Vyšlo XII/2007, brožovaná, formát A5, 448 stran.
330Kč (od 1.7.2022, původních 299Kč jen na přednáškách)

Přes velkou míru poznání je vznik nemocí ještě zahalen rouškou tajemství. Lékaři sice objevili různé bakterie a viry, jejichž působením konkrétní onemocnění vznikají, ale stále poměrně hodně nemocí nedokážou spolehlivě vyléčit, jejich projevy pouze potlačují a průběh zpomalují. Proti některým (zejména novým) nemocem je lékařská věda, byť má lidské tělo a jeho fungování detailně zmapované, zatím „bez šancí“. Proč přichází určitá nemoc? Dokážeme zdůvodnit, proč onemocní právě náš žaludek a nebolí nás místo něho hlava nebo noha? Je rozhodující příčinou nemocí nekvalitní strava a nadměrná fyzická aktivita (či pasivita)? Je vznik zdravotních obtíží podstatně svázán i s lidským chováním a myšlením? Když devatenácti pacientům s prokazatelně stejnou chorobou lék pomůže a dvacátému ne, je aplikované léčivo špatné, nebo důvod jeho „selhání“ leží mimo dosavadní vědecké chápání vzniku a léčby dané nemoci či bolesti? Může „neúčinnost“ léku a problémy při léčení způsobovat sám nemocný tím, že je naplněný zlobou, sobectvím či smutkem? Léčí se stejně dobře klasickými i alternativními terapiemi člověk skromný, obětavý a pokorný a člověk „věčně“ nespokojený, jiné pomlouvající a jejich potřeby a tužby málo vnímající? Může být důvod téhož onemocnění odlišný? Projeví lidské tělo svou nevoli, jak s ním jeho pán (či paní) nakládá, nemocí náhle, nebo ho (ji) před těmi závažnějšími několikrát různými způsoby varuje? Tato kniha tvrdí, že orgán, v němž se projeví chyby ve výživě i ve výdeji sil dotyčného, určuje žebříček životních hodnot nemocného, jeho charakter i praktické chování. Vypráví o zdraví, mezilidských vztazích, o bolestech i nadějích člověka.
Ať se Vám líbí a nechť dobro, jež sídlí ve Vašem srdci, denně ozařuje cestu ostatním lidem a je dáváno i Vám.

Zpět

Administrace 2008 - PiDi soft