II. vydání knihy Co nám tělo říká (z roku 2007)VáĹľené a milé, váĹľení a milí,


II. vydání knihy Co nám tÄ›lo Ĺ™íká, které vyšlo koncem roku 2007 a má 448 stran, je podstatnÄ› rozšíĹ™ené (o více neĹľ 250 stran) a pokud se o danou problematiku psychických (vzletnÄ› psáno duchovních) pĹ™íÄŤin onemocnÄ›ní zajímáte, doporuÄŤuji Vám zakoupení této knihy, byĹĄÂť máte její I. vydání (vyšlo v kvÄ›tnu 1997 a má 196 stran).

V pĹ™ípadÄ›, Ĺľe se stanete majiteli obou vydání, tak Vám doporuÄŤuji ponechat si II. vydání pro svou potĹ™ebu a (Vámi podepsané) I.vydání pùjÄŤovat známým, kterým by tĹ™eba v daném, pro nÄ› sloĹľitÄ›jším, období Ĺľivota mohlo pomoci.

 

S pohlazením a úsmÄ›vem  Mirek Hrabica
Zpět

Administrace 2008 - PiDi soft