Motto:


Léčitel je Bohem rozechvívaná struna,
která promlouvá k srdcím všech lidí.

Člověk hraje v moll či dur.
Léčitel musí vystihnout všechny jeho tóny
a sladit hru duše i těla jako dobrý orchestr.

Až je to hotové,
tak člověk od léčitele odchází
s klidem v duši a touhou být lepší.
Administrace 2008 - PiDi soft